Öfke Kontrol - Uzman Psikolog Ceren Tatar

ÖFKE KONTROL BOZUKLUĞU 

ÖFKE NEDİR​?

Her bir bireyin sosyal hayatında karşılaştığı haksızlıklar, hoş olmayan davranışlar sonucu hayatında belli bir sıklıkla ifade edilen ve rahatsızlık yaratan duygulardan biri de öfke duygusu olmaktadır. Öfke duygusu her bir birey için doğru şekilde ifade edildiğinde olumlu bir duygudur.  Öfke duygusu bireylerde farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Öfkelenen bireyde farklı tepkiler belirmektedir. Öfkeyi içte tutma, çevresindeki diğer insanlara yöneltme, öfkeyi kontrol etme tepkileri bireyden bireye farklılık göstermektedir.

​​ÖFKENİN BEDENSEL OLARAK ETKİLERİ​

Çoğunlukla kişi öfkelendiğinde, nefes alıp vermede değişiklik, kan basıncının yükselmesi, kalp atışında hızlanma, vücut sıcaklığının artma gibi fiziksel değişiklikler yaşanmaktadır. Öfke düzeyinin yüksek olması, kişinin fiziksel olarak kalp,damar sağlığını tehdit etmektedir.

 

Öfkenin fiziksel etkilerinin yanı sıra birçok zihinsel etkileri de vardır. Dikkat ve konsantrasyon bozukluğu veya düşük performans bu zihinsel etkiler arasında sayılabilir ve depresyona, kaygı bozukluğuna, sinir, yalnızlık veya korku gibi duygusal problemlere sebep olabilmektedir. Depresyon psikolojide bastırılmış öfkenin temel belirtisi olarak görülür.

 

ÖFKENİN ALTINDA YATAN NEDENLER​

1. Keder, acı duygularına; sevilen kişinin ölümü, fiziksel olarak zarar görmenin yanında işsizlik gibi kayıp ve zararlar sebep olur.

2. Korku, kaygı, güvensizlik duygularına; suç, savaş, enflasyon gibi tehditler neden olur.

3. Çaresizlik, güçsüzlük ve yetersizlik duygularına; gereksinimlerimizi karşılarken karşılaştığımız engel ve aksilikler neden olur.

4. Değersizlik veya hiçlik duygularının doğmasına; reddedilme duygusu ya da itilmişlik benzeri acı verici yaşantılar sebep olur.

ÖFKE KONTROLÜ TEDAVİSİ​

Öfke en başta belirtildiği gibi bir duygudur ve tedavinin en başında kişinin diğer duyguları gibi öfkesini de kabul etmesi gerekmektedir. Kişi için eğer bu öfke duygunuzun ağırlığı altında eziliyor, başa çıkamıyor, bazen nedensiz yere sürekli bir şekilde bu öfke duygusuyla yaşıyor, hem çevresindeki hem de kendisi için yıkıcı bir hal alıyor ise psikoterapi desteği alması gerekmektedir.

 

Tedavi bu nedenle psikoterapi ile bir ruh sağlığı çalışanından yardım alınarak mümkündür. Öfke duygunuzu tanıma, altında yatan nedenlerin çalışarak anlamlandırmayı hedefleyen terapiler, kişinin ego kapasitesini arttırarak öfkeyi dönüştürerek yeni başa çıkabilme stratejileri ile kişi için oluşturmaktadır.