UYGULAYICI EĞİTİM & SERTİFİKALAR

Rorschach Projektif Testleri – Rorschach ve Projektif Testler Derneği (Prof. Dr. Tevfika Tunaboylu İkiz)

TAT (The Thematic Apperception Test) - Rorschach ve Projektif Testler Derneği (Prof. Dr. Tevfika Tunaboylu İkiz)

SCID- DSM-5 Kişilik Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-5PD) -  Boylam Psikiyatri (Prof.Dr. Ertuğrul Köroğlu)

Bilişsel Davranışçı Terapi – Bilişsel Davranşçı Terapiler Derneği (Hakan Türkçapar)

Schuhfried Testleri - (NP Hastanesi)

SCL-90-R Belirti Tarama Testi (NP Hastanesi)

Rehacom, Biofeedback ve Neurofeedback - (NP Hastanesi)

Yale Brown Obesyon ve Kompulsiyon Ölçeği (Y BOCS)

MMPI - Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) 

Yeniden Psikanaliz Tartışmaları 'Psikanaliz Tedavi Eder mi?' - Uluslararası Psikanaliz Birliği İstanbul Psikanaliz Derneği

Bireyselden Toplumsala Travmanın Yüzleri - Uluslararası Psikanaliz Birliği İstanbul Psikanaliz Derneği

Kişilerarası İlişkiler ve Çatışma Yönetimi ( Psikoterapi Ensititüsü Derneği)

Moxo Dikkat Testi (Moxo Tr)

19. Yüzüncü Yılında Kurt Adam ve Analite: Hakimiyetten Tahakküme - (Uluslararası Psikanaliz Birliği İstanbul Psikanaliz Derneği)

Öğrenme İlişkileri - Uluslararası Psikanaliz Birliği İstanbul Psikanaliz Derneği

Muhafazakarlığa Psikanalitik Yaklaşım - Uluslararası Rorschach ve Projektif Testler Derneği

Perdeden Divana  -  Uluslararası Psikanaliz Birliği İstanbul Psikanaliz Derneği

Etkili Anlatım, Etkileme ve İletişim Sanatı - (Yaşamartı)

İş, Özel Yaşam Dengesinde Psikolojik Momentum (Yaşamartı)

Profesyonel ve Sosyal Hayatta İlişki Yönetimi (Yaşamartı)

Liderlik ve Motivasyon (Yaşamartı)

foto.jpeg
2_edited.jpg
sssss.jpg

* İlk seansınız için geldiğinizde Uzman Psikolog Ceren Tatar'ın her danışanı için kullandığı testler; SCL-90 ve Beier Testi olmakla birlikte danışanın geliş nedeni ve gerekli görüldüğü takdirde psikolojik test ve bataryalar uygulanmaktadır.

*Uzman Psikolog Ceren TATAR'ın yazılı ve görsel basındaki yayınları için tıklayın.