sssss.jpg

UYGULAYICI EĞİTİM VE SERTİFİKALARI

Rorschach, TAT, CAT Projektif Testleri – Rorschach ve Projektif Testler Derneği (Prof. Dr. Tevfika Tunaboylu İkiz)

SCID- DSM-5 Kişilik Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-5PD) -  Boylam Psikiyatri (Prof.Dr. Ertuğrul Köroğlu)

 

Bilişsel Davranışçı Terapi – Bilişsel Davranşçı Terapiler Derneği (Hakan Türkçapar)

Schuhfried Testleri - (NP Hastanesi)

SCL-90-R Belirti Tarama Testi (NP Hastanesi)

Rehacom, Biofeedback ve Neurofeedback - (NP Hastanesi)

Yale Brown Obesyon ve Kompulsiyon Ölçeği (Y BOCS)

 MMPI - Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) 

 Yeniden Psikanaliz Tartışmaları 'Psikanaliz Tedavi Eder mi?' - Uluslararası Psikanaliz Birliği İstanbul Psikanaliz Derneği

,

 Bireyselden Toplumsala Travmanın Yüzleri - Uluslararası Psikanaliz Birliği İstanbul Psikanaliz Derneği

 Kişilerarası İlişkiler ve Çatışma Yönetimi ( Psikoterapi Ensititüsü Derneği)

 Moxo Dikkat Testi (Moxo Tr)

  19. Yüzüncü Yılında Kurt Adam ve Analite: Hakimiyetten Tahakküme - (Uluslararası Psikanaliz Birliği İstanbul Psikanaliz Derneği)

 

 ÜSBDT Bilişsel Davranışçı Terapide Otomatik Düşünce Saptanması ve Sokratik Sorgulama - (ÜSEM)

 Öğrenme İlişkileri - Uluslararası Psikanaliz Birliği İstanbul Psikanaliz Derneği

 Muhafazakarlığa Psikanalitik Yaklaşım - Uluslarası Rorschach ve Projektif Testler Derneği

 Perdeden Divana  -  Uluslararası Psikanaliz Birliği İstanbul Psikanaliz Derneği

 Etkili Anlatım, Etkileme ve İletişim Sanatı - (Yaşamartı)

  İş, Özel Yaşam Dengesinde Psikolojk Momentum (Yaşamartı)

  Profesyonel ve Sosyal Hayatta İlişki Yönetimi (Yaşamartı)

  Liderlik ve Motivasyon (Yaşamartı)

 

* İlk seansınız için geldiğinizde Uzman Psikolog Ceren Tatar'ın her danışanı için kullandığı testler; SCL-90 ve Beier Testi olmakla birlikte danışanın geliş nedeni ve gerekli görüldüğü takdir de psikolojik test ve bataryalar uygulanmaktadır.

*Uzman Psikolog Ceren TATAR'ın yazılı ve görsel basındaki yayınları için tıklayın.