Sık Sorulanlar - Uzman Psikolog Ceren TATAR.jpg

Psikoloğa Ne Zaman Başvurmalıyım?
 
Bir uzmana başvurmak ve psikolojik destek almanız için hayatınızda sorunların işlevselliğinizi etkileyecek veya tolere edemeyeceğiniz noktaya kadar gelmesine beklemenize, herkes tarafından onaylanmış ‘’büyük’’ bir sorun yaşamanıza gerek yoktur. Ruhsal açıdan başvuruyu ertelediğinizde, sorunlar kronikleştiğinde ve problemlerle başa çıkma mekanizmanız yetersiz kaldıkça tedavi süreci daha komplike bir hal alır. Örneğin, anksiyete bozukluğu tanısı aldıktan sonra değil, bir çok insana göre daha kaygılı, endişe duyan ve sizi zaman zaman sekteye 

uğrattığını fark ederek psikoterapiye başvurduğunuzda  veya tanı aldığınız halde tedavi ve terapiye dair yıllarca bir adım atmadıktan sonra kaygı halinin ve düzeyinin artması arasında ciddi bir fark, hastalık negatif yönde daha fazla beslenmediğinden daha kolay olacaktır. Kısacası hayat kalitenizin tamamen düştüğü ve köşeye sıkışmış hissetmenize gerek olmadan, bazı durumlarla baş etmekte zorlandığınızı fark ettiğinizde bir ruh sağlığı uzmanına başvurmanız daha faydalı olacaktır.​

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi, gerekli eğitimleri almış bir uzman eşliğinde (Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik veya Tıp lisans diplomasına sahip) sizi terapiye getiren olay, durum, hastalık, davranış, düşüncelerinizin altında yatan duygularınızı, kendiniz ve diğerleriyle ilgili inançlarınızı, kişisel yaşantılarınızı güvenli bir biçimde keşfetme sürecidir. ​Psikoterapi size, yaşadığınız zorluklar ya da sıkıntılarla ilgili iç görü kazandırmayı, düşünce ve davranışlarınızın altında yatan deneyimleri çözümleme ve yüzleşme süreci ile değişimi ve bu değişiklikler için uygun yollar bulmanıza yardımcı olmayı amaçlar.​ Terapist ile danışan arasındaki ilişki, profesyonel, danışan odaklı, etik kurallara bağlı ve tedavi edici bir ilişkidir. Terapist, sizi eleştirmez, yorum yapmaz, tavsiye veya öğüt vermez. Psikoterapi, bir dostunuzla dertleşmekten farklıdır, sadece sohbet edilen bir alan değildir. Sizin kendi özelliklerinizin farkına varmanıza yardımcı olur; hedeflenen değişimi gerçekleştirebilmeniz için işbirliği içinde çalışır, mesleki bilgi ve deneyimini kullanarak değişimi mümkün kılar.

         

Psikoterapi sizi gideceğiniz yere doğrudan bırakmaz, gitmek istediğiniz noktanın bir göl, yaşadığınız problemlerin de gölün üzerinde suyun hızını kesen taşlar ise, psikoterapi ile bu taşların neden orada olduğunu, taşın altındaki yaşantıları anlamlandırılarak bu kayaları oradan kaldırabilmenizi hedefleyen bu terapötik yolculukta size eşlik eder.

 

Psikolog ya da psikoloji mezunu kişi psikoterapist demek ya da psikoterapi yapabileceği yetkinliği olduğu anlamına gelmemektedir, psikoloğun terapi yapabilme yetkisi uzmanlaşmak istediği ekol terapilerden aldığı kuramsal eğitim ve süpervizyon sürecinin sonucunda alınabilmektedir. Her psikoloji mezunu psikoterapist ünvanına sahip olamaz.

Klinik Psikolog Kimdir? “Klinik Psikolog” Ünvanını Kimler Kullanabilir?

Ulusal mevzuata göre (a) psikoloji veya PDR lisans mezunu olup klinik psikoloji alanında yüksek lisans derecesi alanlar ile (b) tıp programı mezun olup klinik psikoloji alanında hem yüksek lisans hem de doktora derecesini (iki düzeyi eksiksiz) alanlar “klinik psikolog” unvanı kullanabilir. Sosyoloji, felsefe, sosyal hizmetler ya da başka lisans programlarından mezun olan kişiler psikolog değildir. Ancak ülkemiz de bu alanlardan mezun olup psikolog, psikoterapist ünvanını kullanan kişiler vardır. Bu nedenle seans randevusu almadan önce kişilerin eğitimlerine, diplomalarına ve aldıkları eğitimin uluslararası geçerliliği olan kurum ve kuruluşlara ait olup olmadığını araştırmanız tavsiye edilir. Bunun nedeni ülkemizde kanunlar ve yasalar halen bu alanda net olmadığından dolayı, denetimlerde yapılmamakta ve bir çok kişi bu durumu suistimal etmektedir.

 

Yaşam koçu, NLP, regresyon terapisi, şifalandırma, beyine format atma, biyoenerji danışmanı, somatik deneyimleme, bilinçdışı temizleme gibi sıfatlar kullanarak terapi ya da psikolojik danışmanlık veren, bu yoldan para kazanan kişileri sağlık bakanlığına şikayet ediniz. Bu kişilerin terapi yapma ya da danışmanlık verme yetkisi olmadığını; zamanınızı ve paranızı dolandırdığı gibi psikoloğa gitme nedeninize karşı yanlış müdahaleler ile durumu daha kötüye götürecek olması kaçınılmazdır.

 

Seanslarım Süresi Ne Kadar?

Bu durum hiçbir kişiye önceden söylenebilecek bir durum değildir. Psikoterapi süreci interaktif, danışanın belli yapılanmalarına bağlı, geliş nedeni ve hayatın değişkenliği içerisinde farklılıklar gösterebileceği bir süreçtir. Eğer size net bir süre veren bir psikolog varsa ‘’örneğin, 5 seansta depresyonunuz ortadan kalkacak’’ veya '' 4 terapi seansı paket programı''

 randevunuzu hemen iptal edin. Mesleki etik ve ahlaka uymayan kişilerin size doğru bir şekilde hizmet vermesi beklenemez

Psikoloğa Gittiğim İçin Sicilime Kaydı İşlenir Mi?

Kesinlikle hayır. Bir psikoloğun ofisi, özel hastane veya devlet hastanesi olsun psikoterapiye başvurmak, terapi görmek  sicilinize işlemez, memuriyetinizi etkilemez.

Seanslarım ‘’cafe, restaurant, ev’’ gibi Mekanlarda Olabilir Mi?

Kesinlikle hayır. Eğer psikoloğunuz sizi ofisi ya da çalıştığı kurum da sahip olduğu odası dışında seans yapmayı teklif dahi mesleki anlamda etmemelidir, ne yazık ki her meslekte olduğu gibi mesleki etiğe uymayan kişilerle karşılaşabilirsiniz. Eğer size bu durumu teklif eden bir psikolog varsa kendisini şikayet ediniz.

Seanslarda Paylaştıklarımı Başkası Öğrenecek Mi?

Psikolog, danışanın bilgi ve onayı olmadan, terapide konuşulan, paylaşılan bilgileri üçüncü şahıslara aktarmaz, katıldığı sosyal ortamlarda bu konulardan bahsetmez. Eğer bir yakınınız sizinle ilgili bilgi almak için arar ise, danışan gizliliği kendisine hatırlatılır ve seansınızda bilginiz olması açısından söylenir. Bu kuralın dışına çıkılabilecek tek durum; danışanın kendi veya başkasının hayatına zarar verme ihtimalini eyleme geçirmesini yüksek görüyor ise insan hayatının önemi baz alınarak korumak adına ihlal etme hakkına psikolog sahiptir.