top of page

ÖFKE KONTROL BOZUKLUĞU TEDAVİSİ

Öfke Kontrol Bozukluğu tedavisinde terapi ile kişinin engellenme, anlaşılmama, baskı hissetme, hayalkırıklığı gibi duygulara karşı gösterdiği bir reaksiyonu çalışmaktır. Öfke dürtüsünü yansıttığı kişiler bu durumdan rahatsız olsa da en başta öfke patlaması yaşayan kişi için ağırdır. Genellikle öfke patlamasından sonra suçluluk duygusu hisseder. Ancak hissettiği duyguları taşıyamadığı noktada öfkeyi dışarıya ani  patlama olarak yansıtır.

ANİ ÖFKE PATLAMASI HASTALIĞI

Ani öfke patlaması ve öfke kontrol bozukluğu tedavisi için öfkenin ger bir bireyin sosyal hayatında karşılaştığı haksızlıklar, hoş olmayan davranışlar sonucu hayatında belli bir sıklıkla ifade edilen ve rahatsızlık yaratan duygulardan biri de öfke duygusu olduğudur. Öfke duygusu her bir birey için doğru şekilde ifade edildiğinde olumlu bir duygudur.  Öfke duygusu bireylerde farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Öfkelenen bireyde farklı tepkiler belirmektedir. Öfkeyi içte tutma, çevresindeki diğer insanlara yöneltme, öfkeyi kontrol etme tepkileri bireyden bireye farklılık göstermektedir.

ÖFKE KONTROL BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ

Öfke Kontrol Bozukluğu belirtileri çoğunlukla kişi öfkelendiğinde, nefes alıp vermede değişiklik, kan basıncının yükselmesi, kalp atışında hızlanma, vücut sıcaklığının artma gibi fiziksel değişiklikler yaşanmaktadır. Öfke düzeyinin yüksek olması, kişinin fiziksel olarak kalp,damar sağlığını tehdit etmektedir.

 

Öfkenin fiziksel etkilerinin yanı sıra birçok zihinsel etkileri de vardır. Dikkat ve konsantrasyon bozukluğu veya düşük performans bu zihinsel etkiler arasında sayılabilir ve depresyona, kaygı bozukluğuna, sinir, yalnızlık veya korku gibi duygusal problemlere sebep olabilmektedir. Depresyon psikolojide bastırılmış öfkenin temel belirtisi olarak görülür.

ANİ ÖFKE PATLAMASI NEDENLERİ

Öfke sebepleri aniden gelen ve patlayacak kadar sebepleri varmış gibi gözükmese de aslında öfkelenmek dışarıdan kişinin etrafında insanların gördüğü ve öfkesini kontrol edemeyen kişinin aslında kendi duygularını öfke ile anlatmaya çalıştığı yıkıcı bir iletişim biçimidir. Ani öfke patlaması sebepleri;

1. Keder, acı duygularına; sevilen kişinin ölümü, fiziksel olarak zarar görmenin yanında işsizlik gibi kayıp ve zararlar sebep olur.

2. Korku, kaygı, güvensizlik duygularına; suç, savaş, enflasyon gibi tehditler neden olur.

3. Çaresizlik, güçsüzlük ve yetersizlik duygularına; gereksinimlerimizi karşılarken karşılaştığımız engel ve aksilikler neden olur.

4. Değersizlik veya hiçlik duygularının doğmasına; reddedilme duygusu ya da itilmişlik benzeri acı verici yaşantılar sebep olur.

ÖFKE KONTROL BOZUKLUĞU TEDAVİSİ

Öfke Kontrol Bozukluğu tedavisi Psikanalitik Psikoterapide duyguların çalışılmasıyla mümkündür. İlaç öfkeyi çözmez. Kabul edilmesi gereken ilk şey öfkenin bir duygu olmasıdır. Tedavinin en başında kişinin diğer duyguları gibi öfkesini de kabul etmesi gerekir. Kişi için eğer bu öfke duygunuzun ağırlığı altında eziliyor, başa çıkamıyor, bazen nedensiz yere sürekli bir şekilde bu öfke duygusuyla yaşıyor, hem çevresindeki hem de kendisi için yıkıcı bir hal alıyor ise psikoterapi desteği alması gerekmektedir.

 

Tedavi bu nedenle psikoterapi ile bir ruh sağlığı çalışanından yardım alınarak mümkündür. Öfke duygunuzu tanıma, altında yatan nedenlerin çalışarak anlamlandırmayı hedefleyen terapiler, kişinin ego kapasitesini arttırarak öfkeyi dönüştürerek yeni başa çıkabilme stratejileri ile kişi için oluşturmaktadır.

bottom of page