top of page

DİNİ OBSESYON 

Dini Obsesyonlar, kişinin zihnine ibadet anında ya da hiçbir neden yokken aklına gelerek huzursuz eden takıntılardır. Dini içerikli olarak gelen bir düşünce, görüntü ya da yapma söyleme dürtüsü olarak gelir. Sıklıkla namaz kılarken, abdest alırken, dua ederken ya da hiçbir şey yokken kişinin zihnine gelir. Kişiler gerçekte Allah'a karşı hürmeti ve inançları gereği yoğun huzursuzluk ile suçluluk hisseder. Kendisini günah işlemiş gördüğünde rahatlatmak için düşündüğü bu takıntı için tövbe etmeye yönelik davranışlar gerçekleştirir. Bu durum ise dini takıntıların kompulsiyonlarıdır. Tövbe etmek, tekrar tekrar abdest almak, namaz kılmak, dini alanda güvendiği öğretmen, hoca ya da çevresindeki kişilere danışma yapılan en sık kompulsiyonlardır.

Dini Takıntısı Olanlar Mutlaka Okusun 

Dini Takıntılar, OKB içerisinde mutlaka en yanlış anlaşılan obsesyondur. Çünkü toplumumuz da kişiler gelen düşüncelerin takıntı olduğunu bilmez ve bunu 'vesvese' olarak yorumlar. Dini Takıntılar tedavisi terapi ile kurtulmanın mümkün olduğu psikolojik bir hastalıktır. Dini takıntılarında diğer takıntı türlerinden aslında farkında olduğunu bilmeyen Obsesis Kompulsif Bozukluğa sahip bireyler, doğru tedaviyi bilmediğinden hastalığı kemikleştiren yanlış çözüm yolları arar. Bu durum obsesif hastalığı olumsuz yönde etkiler. En sık görülenleri;

  • Kutsal şeylere karşı hürmetsizlik veya günah ile ilgili 

  • Dinen Doğru/Yanlış kavramları ile aşırı ilgi

Dini Obsesif Kompulsif Bozukluk

Dini Obsesif Kompuslif Bozukluk, kişi de yoğun kaygı uyandırdığı gibi aynı zamanda günahkar hissettirir. Yaşadığı huzursuzluk ve kaygının devamında suçluluk duyguları ağır basar. Dini OKB yaşayan kişiler, kendisinden başka kimseye böyle düşünceler gelmediğini sıkça düşünür. Dünyada ki  en suçlu, Allah katında en günahkar kişi gibi hisseder. Çoğunlukla çevresindeki insanlara da yaşadığı suçluluk ile çok uzun bir süre paylaşamaz. Dini takıntılarla acı ve ızdırap çektiği süreçte, gelen obsesif düşüncelerin gitmesi için kompulsiyon yaparak hastalığın kısır döngüsünü yaşar. 

Dini Obsesyon Yaşayanlar

Dini takıntı yaşayan kişiler, Obsesif Kompuslif Bozukluk yaşadığını bilmediğinden rahatlatmak ve huzursuzluk duygusuyla başa çıkmak için sıkça kompulsiyon yapar. Bu kompulsif eylemler kişiyi o an rahatlatır. Ancak bir süre sonra yaptığı tüm kompulsiyonlar takıntı karşısında yetersiz kalmaya başlar.  Örneğin, kişi içinden durmadan dua ya da tövbe eder. İnancına bağlı ibadet ettiği yerlere gidebilir ve burada güven duyduğu kişilerden onay alarak rahatlamak için din görevlisi kişilere (cami hocası, din öğretmeni vb.) sorular sorarak çare arar. Sıklıkla dini obsesyon yaşayan kişilerin yorumlarının olduğu forum siteleri, günahkarlık ile ilgili internet araştırmaları ya da dini kitaplar okur. Kompulsif bu davranışlar anlık iyi hissettirse de tekrardan şüphe ve huzursuzluk duygusuyla tedaviden mahrum kalır.

 

Dini obsesyon yaşayan kişiler, manevi olarak da bir yük olmaya ve ızdırap çekmeye başlarlar. Bu kişilerde kompulsiyonların sayısı arttıkça durumun içinden çıkamayacak raddeye gelir. Bu durumda takıntının gelebileceği herşeyden uzak durmaya çalışır. Buna 'kaçınma davranışı' denir. Örneğin, aslında ibadetlerini yerine getirmek isteyen kişinin zihnine namaz esnasında durmadan Tanrı’ya küfür etmekle ilgili obsesif düşünceler gelir. Bu durum kişide çok yoğun kaygı ile başa çıkamadığı için bir süre sonra takıntı gelmesin diye namaz kılmayı bırakabilirler.

Özetle, vesvese olarak bilinen düşünceler aslında bir psikolojik hastalığın sonucudur. Psikanalitik Psikoterapi ile geçer. Utanç ve yargılanma korkusu ile psikoloğa başvurmuyor olabilirsiniz. Ancak hocaya gitmek, tövbe etmek sorunun çözümü değil tam tersine zaman hastalığı arttırır. Dini Obsesif Kompulsif Bozukluk genişleyen bir mide gibidir. Siz rahatlamak için kompulsiyon yaptıkça o kompulsiyonlar yetmez. Aynı yemeği yedikçe midenin genişlemesi ve sonunda daha büyük porsiyonlarla obezite kaçınılmazdır.

Dini Takıntılardan Kurtulanlar

Dini Obsesyonlardan kurtulmak için Psikanalitik yönelimli bir psikoterapi ile OKB'li bireyin ruhsal dünyasında takıntıların altında yatan bilinçdışındaki bastırılmış çatışmalar terapide çalışılmalıdır. Psikoterapisti tarafından gerekli görülürse kişinin terapi sürecinin başında hayat kalitesini ve terapiye katılabilmesini arttırmaya yönelik psikiyatri hekiminden ilaç tedavisi de kişinin psikoterapisi ile birlikte yürütülmelidir. 

Her psikolog ve psikoterapistin çalışma sistemi de farklıdır. OKB tedavisi görürürken EMDR, Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), Şema Terapi, Maruz Bırakma (Exposure) Terapi alan kişiler bilir ki, takıntıların geçtiğini ve iyileştiklerini terapi sürecinde düşünseler de aslında bu terapi sistemleri OKB tedavisinde kısıtlı bir fayda sağlamakta ve belirli bir süreden sonra ya hastalık tekrarlamakta ya da hiç geçmemektedir.

Dini Takıntılar nasıl geçer ve kurtulmak için ne yapmalı diyen kişiler zihinlerine gelen bu kendilerine acı ve ızdırap veren düşüncelerden kurtulmak için kendilerince başa çıkma yolları bulurlar. Genellikle dini ve cinsel takıntısı olan kişiler bu takıntılarının utandıkları, sadece kendileri yaşadıklarını düşündükleri ve ayıplanacakları korkusuyla kimseyle paylaşmaz. Ancak kendilerini rahatlatmak için yaptıkları ya da yapmaktan artık uzak durdukları her şey bir süre sonra yetmemeye başlamaktadır. Bu nedenle de hayatlarında takıntılar kendilerini daha da köşeye sıkıştırmaktadır.

Dini Takıntılar Günah Mı

Dini takıntılar kesinlikle günah değildir. Bunun nedeni tedavisi olan psikolojik bir hastalık olmasıdır. Dini Obsesyonlar kişi için çok acı ve ızdırap verici olsa da aslında diğer Obsesif Kompulsif Bozukluğun türleri gibi o da ruhsal bir hastalığın sonucunda meydana gelmektedir. Doğru bir psikoterapi ve gerekiyorsa ilaç tedavisi birlikte yürütülerek takıntıların tedavi mümkündür. 

Dini Obsesyon Testi

Aşağıdaki maddelerin aynısı veya içerikleri değişse de kişi için zihnine gelen düşünce veya görüntünün huzursuz ediciliği benzer ise dini obsesyon yaşamaktadır.  Unutmayın Dini Takıntılar ruhsal bir hastalığın sonucunda oluşur. Suçluluk çektiği için kişi tedaviden uzak kalmaktadır. Dini obsesyonlarını test etmek için  aşağıdaki maddelere bakınız.

  • ​Allah'a ve/veya Peygambere Küfür Etme/Şirk Koşma ile ilgili şüphe düşünceleri

  • Kutsal Kitaba ve/veya kutsal değerlere karşı zarar verme şüphesi, küfür etme düşüncesi ya da görüntüler gelmesi

  • Namaz Kılarken ve/veya abdest alırken gözünün önüne küfür veya cinsel içerikli görüntüler gelmesi

  • Namaz Kılarken ve/veya abdest alırken yaptığı sıralamadan şüphe duyup tekrarlamak

bottom of page