DİNİ OBSESYON 

Dini Obsesyon, Takıntı, Okb

DİNİ TAKINTISI OLAN MUTLAKA OKUSUN

 

Takıntılar içerisinde dini obsesyonları olan kişinin çaresizlikle en yanlış yönde çare aranan takıntı grubu dini okb olandır. Çünkü toplumumuz da kişi dini takıntı yaşıyorsa bunu 'vesvese' olarak yorumlamakta, dini takıntılarında diğer takıntı türlerinden aslında farkında olduğunu bilmemekte ve tedavi görmek yerine yanlış ve hastalığı kötü etkileyen çareler aramaktadır. En sık görülenleri;

  • Kutsal şeylere karşı hürmetsizlik veya günah ile ilgili 

  • Dinen Doğru/Yanlış kavramları ile aşırı ilgi

 

DİNİ OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

Dini Obsesyonlar ve bu takıntıların yazının yukarısında belirtildiği gibi bu obsesyonlar kişi de yoğun kaygı uyandırdığı gibi aynı zamanda günahkar hissetmesine ve bu huzursuzluğun devamında suçluluk duyguları ağır basmaktadır. Kişi kendisini dünyanın en suçlu, en günahkar kişisi olarak hissederken, Allah katında cezalandırılacağı düşüncesi daha da huzursuz hissettirmektedir. Bu nedenle de dini takıntısı olan bireyler yaşadıkları bu durumu aynı nedenlerden çevrelerindeki insanlara da çok uzun bir süre paylaşmaz ve bu düşünceler sadece hayatta kendisinde olduğunu düşünerek acı ve ızdırap çekmektedir. Bu süreçte takıntıların getirdiği huzursuzluğu rahatlatmaya yönelik bazı şeyler yapmaya başlamaktadır.
 

 

DİNİ OBSESYON YAŞAYANLAR

Dini takıntısı olan kişiler Obsesif Kompuslif Bozukluk yaşadığını bilmediklerinden kendilerini rahatlatmaya, bu huzursuzluk duygusuyla başa çıkmaya yönelik çokça kompulsiyon yapmaktadır. Bu kompulsif eylemler kişiyi o an rahatlatsa da, aslında bir süre sonra yaptığı tüm kompulsiyonlar takıntı karşısında yetersiz kalmaya başlamaktadır.  Örneğin, kişi içinden durmadan dua ya da tövbe eder. İnancına bağlı ibadet ettiği yerlere gidebilir ve burada güven duyduğu kişilerden onay alarak rahatlamak için din görevlisi kişilere (cami hocası, din öğretmeni vb.) sorular sorarak çare aramaktadır. En sık ise teknolojinin gelişmesiyle kişi sosyal medya, inyternet üzerinden tedavi değil de kendisini rahatlatmaya yöenlik dini takıntılar ve obsesif kompulsif bozukluk ile ilgili onlarca şey okuyup izlemektedir. Ancak bunlar da kişiyi anlık iyi hissettirse de sonrasında yine tekrardan şüphe ve huzursuzluk duygusuyla tedaviden uzak kalmaktadır.

 

 Kişi gelen bu düşüncelerine anlam yükledikçe kişi için manevi olarak da bir yük olmaya ve ızdırap çekmeye başlarlar. Bu kişilerde kompulsiyonların sayısı arttıkça durumun içinden çıkamayacak raddelere gelebilir ve kaçınma davranışları sergileyebilmektedirler. Örneğin, namaz kılan birinin zihnine namaz esnasında durmadan Tanrı’ya küfür etmekle ilgili obsesif düşünceler geldikçe bu durum kişide çok yoğun kaygı uyandırdığı için bir süre sonra bu kaygılar gelmesin diye namaz kılmayı bırakabilmektedir.

Özetle, vesvese olarak bilinen düşünceler aslında bir psikolojik hastalığın sonucudur. Bunlar obsesif düşüncedir ve psikoterapi ile çözümlenebilir. Utanç ve yargılanma korkusu ile psikoloğa başvurmuyor olabilirler. Ancak hocaya gitmek, tövbe etmek sorunun çözümü değil tam tersine zaman içerisinde bunlarında yetmediği çıkmaz bir durum haline getirmektedir.

 

DİNİ TAKINTILARDAN KURTULANLAR 

Dini Obsesyonlardan kurtulmak için Psikanalitik yönelimli bir psikoterapi ile OKB'li bireyin ruhsallığında, obsesif düşüncelerinin altında yatan bilinçdışındaki bastırılmış çatışmalar terapide çalışılmalıdır. Psikoterapisti tarafından gerekli görülürse kişinin terapi sürecinin başında hayat kalitesini ve terapiye katılabilmesini arttırmaya yönelik psikiyatri hekiminden ilaç tedavisi de kişinin psikoterapisi ile birlikte yürütülmelidir. 

Her psikolog ve psikoterapistin çalışma sistemi de farklıdır. OKB tedavisi görürürken EMDR, Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), Şema Terapi, Maruz Bırakma (Exposure) Terapi alan kişiler bilir ki, takıntıların geçtiğini ve iyileştiklerini terapi sürecinde düşünseler de aslında bu terapi sistemleri OKB tedavisinde kısıtlı bir fayda sağlamakta ve belirli bir süreden sonra ya hastalık tekrarlamakta ya da hiç geçmemektedir.

Dini Takıntılar nasıl geçer ve kurtulmak için ne yapmalı diyen kişiler zihinlerine gelen bu kendilerine acı ve ızdırap veren düşüncelerden kurtulmak için kendilerince başa çıkma yolları bulurlar. Genellikle dini ve cinsel takıntısı olan kişiler bu takıntılarının utandıkları, sadece kendileri yaşadıklarını düşündükleri ve ayıplanacakları korkusuyla kimseyle paylaşmaz. Ancak kendilerini rahatlatmak için yaptıkları ya da yapmaktan artık uzak durdukları her şey bir süre sonra yetmemeye başlamaktadır. Bu nedenle de hayatlarında takıntılar kendilerini daha da köşeye sıkıştırmaktadır.

Uzman Klinik Psikolog, Psikoterapist Ceren TATAR'ın OKB'den kurtulan ve paylaşan danışanlarının yorumları için sayfanın üstündeki 'Doktor Takvimi' 'Tavsiyeediyorum' linklerine tıklayabilirsiniz

DİNİ TAKINTILAR GÜNAH MI

 

Kesinlikle hayır. Dini Obsesyonlar kişi için çok acı ve ızdırap verici olsa da aslında diğer Obsesif Kompulsif Bozukluğun türleri gibi o da ruhsal bir hastalığın sonucunda meydana gelmektedir. Doğru bir psikoterapi ve gerekiyorsa ilaç tedavisi birlikte yürütülerek takıntıların tedavi mümkündür. 

DİNİ OBSESYON TESTİ

 

Aşağıdaki maddelerin aynısı veya içerikleri değişse de kişi için zihnine gelen düşünce veya görüntünün huzursuz ediciliği benzer ise dini obsesyon yaşamaktadır.  Unutmayın Dini Takıntılar ruhsal bir hastalığın sonucunda oluşur. Suçluluk çektiği için kişi tedaviden uzak kalmaktadır. Dini obsesyonlarını test etmek için  aşağıdaki maddelere bakınız.

  • Allah'a ve/veya Peygambere Küfür Etme/Şirk Koşma ile ilgili şüphe düşünceleri

  • Kutsal Kitaba ve/veya kutsal değerlere karşı zarar verme şüphesi, küfür etme düşüncesi ya da görüntüler gelmesi

  • Namaz Kılarken ve/veya abdest alırken gözünün önüne küfür veya cinsel içerikli görüntüler gelmesi

  • Namaz Kılarken ve/veya abdest alırken yaptığı sıralamadan şüphe duyup tekrarlamak